lilalov

GONGBAD

 

Inget vatten används vid detta ”bad” utan det är ljudvågorna som sköljer över dig och omsluter hela ditt väsen.

För de flesta är ett gongbad en djupt avslappnande och fridfull upplevelse. Man brukar bli mött och berörd av ljudvågorna där man befinner sig i sin livshistoria. 

Gongen är ett speciellt ljud som är svårt att beskriva – det måste upplevas. Det är ett välgörande ljud med många lager av över och undertoner som fungerar terapeutiskt på hjärnan i och med att det inte är ett ljud som går att jämföra med något annan ljudbild i vår erfarenhet. Därför blir det så att kroppen vill ”gå tillbaka till fabriksinställningarna ”, tillbaka till Skaparens blueprint för just dig. Begränsande och negativa tankemönster kan lösas upp och stressrelaterade problem frigöras. 

Det är ett stort ljud, ett brett ljud, som även kan kännas på huden och i våra fysiska kroppar och därför kan gongbadet verka läkande också på dessa. (Om det låter konstigt för dig, tänk på hur vi  inom sjukvården använder ljudvågor tex för att slå sönder njursten). Blir du nyfiken kan du läsa vidare om denna fysiska och biologiska princip som kallas Sonic Entrainment. Den mänskliga kroppen vet vad som känns harmoniskt och via sonic entrainment kommer vi tillbaka till en harmonisk balans som innebär ett tillstånd av fysiskt och känslomässigt välmående. 

…mina tankar går till David som det berättas om att när han spelade för Kung Saul då flydde demonerna. Depressionen och betrycket försvann av harpans ljud. Spännande, va?

Gongbad kan också användas som en katalysator för förändring. När djupa spänningsmönster  kommer upp till ytan kan vi välja att andas igenom upplevelsen och låta ljudvågorna  lösa upp blockeringen för att nå den naturliga djupare avslappningen.

birgitta ekhult markaryd

Vår/Sommar 2023 :

Det blir tillfälle för djup avkoppling och återhämtning till gongens vibrationer i Ekhult på flertalet Söndagar kl 14:30.  

Håll ett öga här, mer info om specifika datum etc kommer att läggas upp. 

Du kan också mejla mig om att du vill ha uppdateringar om dessa direkt till din inkorg.

Tag med träningsmatta om du har (några extra finns att låna) och ev en filt. Sedan är det bara att lägga sig ned, gongen spelas i 45-50 min. Efteråt ges plats för den som vill dröja sig kvar för att dela upplevelsen över en kopp the.

Kostnad 130 kr.

Föranmälan krävs. Birgitta tel 0768194908

gong

Se här hur ljudvågor påverkar cellen i en studie på Stanfords universitet:

Klicka här för mer information!

Stanford University Research:
Accoustics can create a form that resembles natural cardiac tissue.
With sound they can create new tissue to replace parts of damaged hearts.
Läs mer här >>

Birgitta Markaryd

Som Euclid, Fibonacci och grabbarna upptäckte, så är geometri och matematik byggstenarna i vår värld. Även människans fysik är byggd efter dessa principer. Då är det kanske inte så konstigt att musik och rytm berör oss, och att ljudvågor används inom traditionell sjukvård är spännande och borde utforskas ännu mera tycker jag.

Musikskalan är relaterad till fibonaccital. 8 vita tangenter och 5 svarta. 13 toner i en oktav.

Form, rörelse och rytm/puls är inbyggt i oss och är relevant när vi funderar över hälsa och välmående.

När det gäller just Gong så är ljudbilden ännu mera unik och olik andra ljudvågor på ett sätt som har läkande egenskaper för människan. Ett gongbad är inte en musikalisk upplevelse, det handlar om själva ljudvågorna, vibrationerna, alla de många över- och undertonerna.”