lilalov

FOOT READING

 


Kursinnehåll Dag 1 – Teori

Inga förkunskaper krävs. (Fotvårdare och zonterapeuter har förstås ett försprång genom sin kunskap, men kommer att ha nytta av  en fördjupad förståelse av emotionella aspekter och hur individens personlighet visar sig på deras klienters fötter.)

Denna kunskap kan användas terapeutiskt rådgivande, eller användas för att intressera potentiella kunder att lära mera om vad deras fötter avslöjar när det gäller hälsa eller känslomässiga problem.

Worksopen är intensiv – men rolig. Tag med penna och papper och skor som är lätta att ta av. Våtservetter kan vara praktiskt att ha med.

Målsättningen med kursen är att tillhandahålla tekniker som ger deltagare att utläsa känslor och personlighet från fötterna. Teorin är upplagd så att kursdeltagaren kommer att ha möjlighet att komma fram till ett svar även när de presenteras inför något de inte har sett tidigare.

Dag ett innehåller

 • Hur känner du inför dina fötter?
 • Storlek, bredd och längd av fötterna
 • Linjen lilltå till stortå
 • Individual betydelse av de olika tårna och applikation på vertikala zoner
 • Hudens färg
 • Mellanrum mellan tår
 • Sammanvävda tår
 • Knölar och förhårdnader
 • Temperatur
 • Skin and relaterade obalanser 
 • Naglar och relaterade obalanser
 • Form på tår
 • Behandlings sekvens
 • Hur man handskas med en tårfylld reaktion
 • Tillämpning genom att genomföra en fotanalys 

Om du har speciella frågor kring något du har sett på en fot, så var snäll att ta med ett tydligt foto i A4 storlek för att dela med gruppen. 

Jag uppmuntrar att frågor ställs allteftersom de uppstår under dagen, hellre än spara dem till slutet av dagen.

CPD Points

Both days are CPD accredited with different reflexology associations.  Members of FHT receive 5 CPD credits per day and members of the Association of Reflexologists receive 2 points per hour.  The seminar is a CPD approved course with the CThA (5 points).

Dag 2: Praktik

Dag 2 ger deltagarna tillfälle att praktisera den nyfunna kunskapen i en trygg och stödjande miljö med en erfaren footreader tillhands för att svara på de frågor som uppstår vid en fotanalys.

Det här är en “hands-on” workshop. Eftersom vi inte kan förutsäga vilka slags fötter som kommer att dyka upp den här dagen så kommer bilder att finnas förberedda för storbildsprojektorn, om utifall att vi inte har den variation som krävs bland deltagarna i rummet. Det brukar dock inte bli nödvändigt att plocka fram dessa bilder…

Dagen börjar med en övning för att fräsha upp minnet, och en övning i att skapa kundintresse, och resten av dagen är till för att  läsa av varandras fötter och rapportera tillbaks till gruppen när vi finner kluriga ovanligheter. Detta är din möjlighet att träna.

Även idag är du välkommen att ta med A4 storlek på bilder av något du nu har sett på en fot, som du vill fråga om.

Det kommer att ges feedback på hur information levereras, hur man förlöser känslomässiga blockeringar och generella coaching tips. Förutom att du blir alltmer effektiv i de analyser du ger,   

kommer du själv att för varje analys du får ta emot, att sändas ut på din egen personliga upptäcksresa. 

Därför har den här workshopen  den sidoeffekten att deltagarna ser väldigt annorlunda ut vid dagens slut – mer vitala och närvarande.

Var beredd på en interaktiv kurs.

Jane’s böcker och annat material kommer att finnas tillgänglit att köpa för den som vill. 

Workshop Genell Information:

Plats: Malo’s Farm, Vägla, Hallaryd 7538, 343 96 Hallaryd, Sweden, Telephone no: 0768194908

Dates:  27 +28 July 2023

Kursavgift “Early Bird”: 2900,00 kr vid full betalning senast 30 April 2023. Därefter 3200,00 kr.

Anmälan och betalning
Ring, smsa eller mejla Birgitta och kolla att det finns platser kvar. Bekräfta sedan din anmälan genom att Swisha kursavgift 3200,00 till 0768194908 (Kroppsterapeut Birgitta Börjesson)

Vill du betala med kreditkort, kontakta jane@footreading.com för att be om en PayPal faktura. Glöm inte att specifiera vilken kurs det gäller.

 

in English

Course contents for Day 1 – Theory

Although aimed at people with no prior knowledge, Reflexologists will find their knowledge an advantage.  The benefit for them is to have a deeper understanding of the way emotional aspects and personalities are reflected on their clients’ feet.  This knowledge can be used in a therapeutic way by those with counselling skills or can be used to interest potential clients into learning more about what their feet can tell them in terms of health or emotional issues.  

The day will be very intense yet fun.  Attendees will need to bring a pen, paper and wear footwear which is conducive to easy removal.  They may also want to bring a wet wipe, as whilst they won’t be touching the feet, they may want to freshen up first!

The aim of the day is to give techniques to allow the attendee to be able to read emotions and personality from the feet.  The theory given will allow them to extrapolate and arrive at an answer even when they are presented with something they haven’t seen before.

The day will be spent covering

 • How do you feel about your feet?
 • Size, width and length of the feet
 • Line from little toe to big toe
 • Individual meanings of the toes and the way this can be applied to the vertical zones
 • Colour of the skin
 • Gaps between toes
 • Webbed toes
 • Bunions
 • Temperature of the feet
 • Skin and related imbalances
 • Nails and related imbalances
 • Meanings of toe shapes
 • Sequence of a treatment
 • How to handle a tearful reaction
 • Applying the knowledge learned by giving a foot reading 

If there is a particular query about something they have seen on a foot, attendees are asked to bring a good, clear photograph of about A4 size to share with the group.

I encourage questions to be asked throughout the day rather than leaving them to the end of the day.

CPD Points

Both days are CPD accredited with different reflexology associations.  Members of FHT receive 5 CPD credits per day and members of the Association of Reflexologists receive 2 points per hour.  The seminar is a CPD approved course with the CThA (5 points).

Day 2: Practise Day

Day 2 allows participants to practice their new found knowledge in a supportive environment with an experienced foot reader on hand to answer any questions that arise from the readings.

This is very much a “hands-on” workshop.  As we can’t anticipate what “feet” will show up on the day, a selection of slides have been prepared just in case we don’t have the variety required, however, after five years of running this course we’ve only had to use the slides of tattoo-ed feet!

The day will begin with an exercise to act as a refresher, and an exercise to gain new business, and then the rest of the day will be spent reading each other’s feet and reporting back to the group the surprise findings. This is your opportunity to practice and improve your skills.

If there is a particular query about something you have seen on a foot, attendees are asked to bring a good, clear photograph of about A4 size to share with the group.

The workshop has rather an unusual side-effect.  You will be reading each others feet and swapping partners throughout the day.  There’ll be feedback about how to deliver information, how to release emotional blockages and general coaching skills.  Consequently, each reading you receive will, (as well as giving you ideas about how to do the foot readings effectively,) be sending you on your own personal journey of discovery.  People look very different at the end of the day – more present and more vital.

Be prepared for a very interactive day.

Jane’s books and cards will be available for purchase on the day.

gong